Zelfverklaring MVO

De laatste jaren is de term Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) bekender en belangrijker geworden.
Ook wij, als organisatie, streven voortdurend naar het structureel verankeren van MVO beleid in de dagelijkse bedrijfsvoering. In de zelfverklaring, die u kunt downloaden, leggen wij transparant vast wie wij zijn, wat wij verstaan onder MVO, wat wij er momenteel aan doen, wat onze motivatie is en wat onze verwachtingen zijn.

Reeweg 18 | 1394 JD | Nederhorst den Berg | 0294-258525 | info@lamme.nl

Copyright © 2011 Lamme  |  privacy  |  disclaimer  |  voorwaarden