Privacy verklaring


Privacy verklaring


Gegevens verwerkingsverantwoordelijke:
Lamme Groep B.V. en aan haar gelieerde ondernemingen 
Reeweg 18
1394 JD Nederhorst den Berg

In deze Privacy Verklaring vindt u informatie over de manier waarop Lamme Groep B.V. en aan haar gelieerde organisaties omgaan met uw persoonsgegevens.

Als u een overeenkomst hebt met Lamme Groep B.V. of aan haar gelieerde organisaties of met een organisatie die werknemers bij Lamme Groep B.V. laat werken, worden uw persoonsgegevens gebruikt om uw overeenkomst met de Lamme organisatie vorm te geven en uit te voeren.  Lamme Groep B.V. kan ook persoonsgegevens over u verwerken doordat  u gebruik maakt van de diensten van Lamme Groep B.V., en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Lamme Groep B.V. verstrekt.

Onder persoonsgegevens wordt verstaan de informatie die herleidbaar is tot een persoon, bijvoorbeeld een naam, een huisadres of een e-mailadres. De bescherming van deze gegevens was eerder geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en vanaf 25 mei 2018 door Europese wetgeving die in Nederland de naam “Algemene Verordening Gegevensverwerking” draagt (AVG). Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen en geldt voor persoonsgegevens die op wat voor manier dan ook worden verzameld.

Lamme Groep B.V. maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming op basis van persoonsgegevens. Besluiten worden in onze organisatie altijd door mensen genomen, niet door systemen. 

Wij hechten groot belang aan uw privacy en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en verwerken van uw persoonsgegevens. Op grond van de wet AVG verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van de grondslag “het uitvoeren van een overeenkomst”. Als partij van de overeenkomst met de Lamme organisatie (leverancier, klant of medewerker) worden uw persoonsgegevens verwerkt. Zonder deze gegevens is de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst niet mogelijk. Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt als dat uitdrukkelijk is meegedeeld. Ook moet duidelijk zijn voor welk doel de gegevens worden bewaard. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze hebt verstrekt. In principe worden uw gegevens niet met anderen gedeeld, en zeker niet met organisaties buiten Europa. In ons verwerkingsregister staat per verwerking van persoonsgegevens of en met wie deze zijn gedeeld. Ook worden uw persoonsgegevens niet langer bewaard dan voor het doel noodzakelijk is. De bewaartermijnen verschillen per categorie gegevens en worden door ons nageleefd. Indien nodig kunt u de bewaartermijnen bij de administratie opvragen. Ook kunt u daar opvragen of uw gegevens met derden zijn gedeeld. Als uw persoonsgegevens niet bij u zijn opgevraagd, heeft u het recht om bij de administratie na te vragen wie de bron van deze gegevens is geweest. 

Lamme Groep B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Lamme Groep B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

De wet geeft enkele uitzonderingen op de regels voor bewaartermijnen. De gegevens kunnen bijvoorbeeld ook worden gebruikt voor opsporing, als iemand strafbare feiten heeft gepleegd.

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

  • Recht op informatie
  • Recht op inzage
  • Recht op kopie
  • Recht op correctie
  • Recht op beperking
  • Recht op verwijdering
  • Recht op intrekking toestemming
  • Recht op het indienen van een klacht bij de privacy toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Lamme Groep B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Lamme Groep B.V. op via bianca.vanegmond@lamme.nlALTIJD FRIS


Ook focussen op uw werk dankzij vlekkeloos textielbeheer?

Bel voor een vrijblijvend gesprek naar 0294-258525

of mail naar klantenservice@lamme.nl. wij staan voor u klaar.
ALTIJD FRIS

Ook focussen op uw werk dankzij vlekkeloos textielbeheer?

Bel voor een vrijblijvend gesprek naar 0294-258525

of mail naar klantenservice@lamme.nl. wij staan voor u klaar.

vlekkeloos    kwaliteit    duurzaam    efficiënt    persoonlijk    betrouwbaar    klantgericht

PRIVACY          DISCLAIMER         VOORWAARDEN          NIEUWS          MVO